HUURVOORWAARDEN

Algemene informatie en verplichtingen

 1. Bij ondertekening van het verhuurcontract erkent de klant alle onderstaande regels te volgen en te kennen.
 2. De huurder is dus bij gevolg verantwoordelijk voor al het gehuurde materiaal. De huurder wordt aansprakelijk gesteld
 3. De gehuurde materialen; Robomaster(s), Tablet(s), VR kit(s) blijven ten alle tijden eigendom van de verhuurder (Battlestation).
 4. Na ontvangstname van het gehuurde materiaal gaat de klant akkoord met de staat waarin het materiaal zich in bevindt.
 5. Door ontvangstname erkent de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staat en de werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is.
 6. De verhuurder (Battlestation) kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen of schade door één van de gehuurde materialen.
 7. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het verhuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade wezen.
 8. De klant volgt altijd de procedure inzake alle meegeleverde veiligheid- en gebruikshandleidingen.
 9. Alle schade anders dan de normale slijtage, alsook eventuele extra reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden doorgerekend aan de huurder.
 10. Na het huren worden de gehuurde materialen door de verhuurder op thuisadres getest en gereinigd. Wanneer alles werkt naar behoren, wordt de waarborg teruggestort. Wanneer de verhuurder schade opmerkt of onderdelen moet vervangen wegens wangebruik, zal de verhuurder de huurder hiervan op de hoogte stellen en wordt er bekeken hoeveel waarborg wordt ingehouden of eventueel nog extra kosten bovenop de waarborg moeten betaald worden.
 11. Bij ontvangstname van het gehuurde materiaal dient de volledige huurprijs alsook de waarborgsom betaald te worden. Indien de klant niet in staat is het gehuurde materiaal in ontvangst te nemen op de overeengekomen leveringsdatum behoudt de verhuurder zich het recht om eventuele kosten (verplaatsing) alsook de huurprijs op de klant te verhalen.
 12. Wanneer de gehuurde materialen niet tijdig worden teruggebracht of niet kunnen worden opgehaald door de verhuurder (bijvoorbeeld wanneer de huurder niet thuis is), zal er per dag een extra kost van €25 per gehuurd artikel aangerekend worden tot en met de dag dat de verhuurder het verhuurde materiaal terug in ontvangst heeft genomen.
 13. In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder. De huurder krijgt enkel bij niet leveren het volledige verhuurbedrag terugbetaald.
 14. Eventuele klachten dienen binnen de vijf dagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder te worden overgemaakt.
 15. Alle elektronische toestellen, geleverd door Battlestation, moeten op een aparte stroomkring aangesloten worden. Wanneer meerdere toestellen op dezelfde kring, verlengkabel of stroombron staan kan Battlestation niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele schade hierdoor veroorzaakt en voor eventuele slechte werking van de toestellen.
 16. Gehuurde materialen kunnen kosteloos tot 24u voor de afgesproken huurdatum geannuleerd worden. Indien de annulatie te laat gebeurt, zal er 50% van de huurprijs aangerekend worden door Battlestation. De overige 50% wordt terugbetaald aan de huurder.
 17. De gehuurde artikelen worden in dezelfde staat als bij levering teruggegeven aan Battlestation. Merkt u problemen op bij aanvang van het gebruik van uw gehuurde artikel(en), gelieve ons dan onmiddellijk telefonisch of via email te contacteren.
 18. Wanneer één of meerdere verhuurde materialen niet worden teruggegeven heeft BattleStation het recht om op kosten van de huurder, deze materialen nieuw aan te schaffen.
 19. Alle eventuele betwistingen vallen onder toepassing van het Belgische recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Regels en verplichtingen omtrent de Robomaster S1

 1. De gehuurde robot zal ten alle tijden met respect behandeld worden. Enige beschadiging hiervan zal resulteren in het betalen van de schade gemaakt aan alle onderdelen van de robot. Na grondige inspectie bepaalt de verhuurder de kosten, afhankelijk van het aantal onderdelen moeten vervangen worden.
 2. Het is verboden de gehuurde artikelen te gebruiken voor reclamedoeleinden. Deze dienen enkel ter ontspanning of educatieve doeleinden.
 3. Het is verboden de gehuurde artikelen door te verhuren.
 4. Het is verboden om met de robot in water/zachte grond/natte modder/sneeuw/kiezels te rijden. Dit kan leiden tot beschadiging van de wielen en dus kosten voor de huurder. Gelieve de robot binnen te gebruiken of eventueel buiten op verharde ondergronden bv. tegel- en betonvloeren.
 5. Het is ook ten strengste verboden om water of andere liquide substanties over de robot te gooien of morsen.
 6. Het is verboden met de robot obstakels omver te rijden die schade kunnen aanrichten aan de robot of aan een andere robot.
 7. Vanaf dat de robot aan staat, is het verboden hem op te pakken. Bij het klaarzetten van de robot wordt hij zacht neergezet op de grond. Er wordt nooit mee gegooid, tegen geschopt of geduwd of andere acties die schade kunnen veroorzaken aan de robot.
 8. De gehuurde robot zal nooit over een inwendige opslagschijf of externe opslagschijf beschikken. Dit om de privacy wet correct te volgen.
 9. Via de app op uw gsm of tablet kan u wel beelden opnemen met de gehuurde artikelen. Deze worden na iedere ophaling verwijderd als deze nog op de gehuurde artikelen zouden staan. Indien u de gemaakte filmpjes die op de tablet staan wil hebben, kunnen deze na onderlinge overeenkomst na gebruik van de robot doorgestuurd worden.
 10. Op onze site vindt u verschillende filmpjes om uw Robomaster S1 te koppelen met uw eigen smartphone of met uw eigen of gehuurde tablet.
 11. Er is een mogelijkheid zijn om één van onze besturingsystemen te huren (tablet). Hierbij zal het besturing systeem al geïnstalleerd zijn. Deze connectie is dan zeer éénvoudig te maken.
 12. Het is ten strengste verboden om in de groene laser te kijken. Er wordt ook nooit gericht naar een gezicht of de ogen van personen en dieren. De laser wordt enkel en alleen gebruikt om te richten op doelen (meegeleverd) of andere robots hun hitpoints.
 13. Alle informatiefilmpjes vind je op onze site of ons youtube-kanaal (battlestation).

Regels en verplichtingen omtrent de tablet

 1. Het is verboden om met de tablet buiten tijdens slecht weer te gebruiken. Dit kan leiden tot beschadiging en dus extra kosten voor de huurder. We raden vooral aan de tablet binnen te gebruiken of eventueel buiten bij droog weer.
 2. Op de tablet is het verboden andere apps te installeren of instellingen aan te passen zoals paswoorden, optie’s en dergelijke.
 3. Het is verboden handelingen uit te voeren met de tablet die de tablet beschadigen of stuk maken, zoals bijvoorbeeld: gooien, kloppen, breken.

Regels en verplichtingen omtrent de VR-kit

 1. Bij gebruik van een VR-kit dient men altijd over genoeg ruimte te beschikken. Wij raden een vierkant van 2m x 2m aan. Dit moet een open ruimte zijn, waar absoluut niets in staat.
 2. Battlestation is niet verantwoordelijk voor schade die u zelf aanricht in de ruimte die u zelf voorziet om gebruik te maken van de VR-kit, bijvoorbeeld een tv-scherm waar u met de controller in slaat of een salontafel die breekt omdat u erop of erover valt. Battlestation is eveneens niet verantwoordelijk voor ongevallen of letsels die de spelende persoon of de toeschouwers oplopen tijdens het gebruik van de VR-kit.
 3. Voor het gebruik van de VR-kit dient u de handelingen te volgen via het filmpje, om de VR-bril te activeren. Dit filmpje kan u op onze site vinden alsook op ons youtube-kanaal.
 4. Regel de lenzen af via de daarvoor voorziene afregelknoppen.
 5. Gelieve de bril en accessoires altijd veilig op te bergen in de meegeleverde houder van de VR-kit (in de opbergdoos terug te vinden).
 6. De batterijen dienen opgeladen te worden wanneer ze bijna leeg zijn om te voorkomen dat ze uitvallen tijdens een spel.
 7. Het is verboden de bril te laten vallen, werpen of andere manipulaties toe te passen waarbij je schade berokkent en dus kosten voor de huurder opleveren.